Bijgewerkt
1 Oktober 2009

Uit brief van 7 september 2005:

Ik wist niet dat ik nog kon blozen. Edoch, ondanks mijn 48 jaar blijkt de doorbloeding in mijn gelaat nog prima in orde te zijn. En dit slechts door uw lovende woorden m.b.t. de manier waarop ik een boek bekijk. Ik geloof (zonder mijzelf daarvoor op de borst te kloppen) dat ik op dit punt anders in elkaar zit dan de meeste mensen. Vaak merk ik ook dat anderen mij soms maar moeilijk kunnen volgen. Alleen al het feit dat kwaliteit boven kwantiteit gaat - een persoonlijk credo van mij - is iets wat de meesten "niet goed kunnen plaatsen".

En dat komt nou juist zo goed uit de verf in "Gelukkig gisteren". Compact en bijzonder geconcentreerd. Iedere zin boort informatie aan. Juist door bepaalde dingen subtiel aan te stippen, bereikt u veel meer dan door er bladzijden lang over uit te weiden. In weinig woorden veel zeggen, is en blijft nou eenmaal een grotere kunst dan omgekeerd.

Wat dat aangaat, is het interessant dat u vertelde dat Bert liever meer emotie had gezien. Ik bespeur hier een verschil van opvatting tussen een toneelregisseur (Bert) en de filmmaakster (u). Een toneelstuk is een poppenkast die goed "vol" moet zijn. Met grootse en royale gebaren en  heftige emoties bewegen de spelers zich op de planken.  De decibels moeten natuurlijk flink ingezet worden want op de achterste rij moet men het ook kunnen horen.

Dat moet je uiteraard nooit tegen een filmmaakster zeggen want dat is vloeken in de kerk. In de filmkunst kan een haast onhoorbaar gefluisterde (liefdes)verklaring meer "power" hebben dan een gas-explosie in je eigen keuken. En dan de mimiek die genadeloos op het doek wordt geprojecteerd: de flauwe glimlach, dat ene traantje, de oprechte blik in iemands ogen die kan omslaan in opperste verbazing of grenzeloze haat. Daar hoeft helemaal geen emmer met emoties aan toegevoegd te worden. Subtiel in het kwadraat.  Een mooi voorbeeld is uw beschrijving over dat nonnen-strafkamp. De lezer snapt meteen hoe dat in elkaar stak. Een klein meisje dat wellicht 's nachts zachtjes huilde (niemand mocht dat merken want anders zou ze de wind van voren krijgen EN het verwijt dat ze een aanstelster was). Het machteloze kind dat zich afvroeg waarom haar leven gelopen was ZOALS het was gelopen en liever dood was geweest. De afhankelijkheid, het overgeleverd aan figuren die haar leventje tot een hel maakte. Ja, al deze beklemmingen zijn te proeven in de met zorg geformuleerde zinnen die samen weer een glasheldere weergave vormen. Het is niet voor niets dat schrandere Duitsers vaak zeggen: "In die Kürze legt die Würtze". Een prulschrijver/schrijfster zal pagina's nodig hebben om het leed breedsprakig weer te geven al was het alleen maar voor de literaire schrokop met slechte tafelmanieren die gewoon veel papier voor weinig geld wil zien. Wat u hier doet, is in handvol zinnen een complete wereld van lang geleden opzetten die ook meteen helder is. En nu maak ik zelf de fout om in veel woorden slechts aan te geven waarom het "hoe geschreven" in "Gelukkig gisteren" zo perfect is. Ik vermoed zelfs dat Geerten Meijssing, als hij dit boekwerk onder ogen zou krijgen, de schrijfstijl  zou vergelijken met die van een klassieke wereldschrijver (En Geerten kan het weten). In mijn eigen woorden: je ziet al aan de constructie van de sportwagen dat er verbluffende prestaties geleverd worden, zonder er ook maar één meter mee te rijden en zonder de motor te horen lopen.


Over het "Wat".

Natuurlijk heb ook ik het boek gelezen omdat ik nieuwsgierig was wat u over Willem vertelde. Soms was Willem prominent aanwezig, soms op de achtergrond en een enkele keer helemaal niet. Stel dat ik u helemaal niet kende en alleen maar wat van Willem afwist. Als ik met die ondergrond "Gelukkig gisteren" zou lezen, dan zou Willem, voor mij als lezer, een stuk naar de achtergrond verschuiven; ook al is hij in sommige verhalen dominant aanwezig.

Nu omgekeerd. Ik ken u heel goed en heb nooit van Willem gehoord. N.a.v. "Gelukkig gisteren" zou ik meer van Willem willen weten, ik ontdek Bob Evers. Ik lees de boeken en geniet ervan. Dan zou mijn gedachte zijn: "Jaa, die Willem schreef verdraaid leuke boeken, maar wat HEEFT die zuster allemaal meegemaakt door hem". Alleen al het verwijt dat u een zuster van hem bent! (over die sollicitatie die op het laatste moment spaak liep). De essentie van "Gelukkig gisteren" mag duidelijk zijn: "kijk ook eens achter de coulisen".

Daarom, lieve EmJee, als u overgaat tot het schrijven van een tweede boek dan heeft u de aanwezigheid van Willem helemaal niet zo nodig om de lezers te fascineren. Ik kan me zelfs voorstellen dat u mogelijk een trilogie schrijft, met als titel van deel 2 "Gelukkig gisteren?" en van deel 3: "Gelukkig gisteren!". (dus deel 2 met vraagteken en deel 3 met uitroepteken) En deel 3 zou zelfs nog alsvolgt benoemd kunnen worden: "Gelukkig... gisteren!".

Vergeef me de vrijpostigheid. Ik heb iets met titels waarvan ik denk dat ze zouden kunnen scoren terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zaligmakend is.  Soms probeer ik mensen weleens wijs te maken dat "Bob Evers' laatste ereronde" zuiver is ontstaan omdat ik het zo'n mooie titel vond en het dood- en doodzonde vond om daar niets mee te doen en maar besloot om er een nieuw boek omheen te schrijven. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo, maar ik hou ervan om mensen bijna te zien flauwvallen van verbazing en zelf te doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. (is ook een van mijn vele "tikken" zijn.) Maar bovenal geldt dat goede titels natuurlijk óók bij het schrijfproces horen.Maarre... wees ervan overtuigd dat "Gelukkig gisteren" een prachtig stuk werk is. Het "hoe" en "wat" versterken elkaar perfect. En dat is de grote kracht van de schrijfkunst.

Met vriendelijke groeten uit Wijk bij Duurstede,


John Beringen –John Beringen publiceerde o.a. de volgende boeken over Bob Evers:

 - Het Bob Evers Virus

 - Twee jongens en een Bob Evers-serie

 - Bob Evers’ laatste ereronde

 - Het verschijnsel Bob Evers

Deze boeken kunt u rechtstreeks bij John Beringen zelf bestellen -

john.beringen@casema.nl


Naar index
Free counter and web stats